To Be Led Astray? The Effects of the 1881 Liquor Act on the Leiden Alcohol Trade

Artikel over effecten van de drankwet 1881 op de Leidse pubscape
Ariadne Schmidt, Roos van Oosten, and Astrid Theerens

Lees hier het artikel in TSEG van Ariadne Schmidt, Roos van Oosten en Astrid Theerens

Op de Drankwet van 1881, het resultaat van decennialang anti-alcoholactivisme, kwam veel kritiek. Van het streven van de nationale wetgeving om het alcoholgebruik terug te dringen was weinig terecht gekomen. Maar betekende dit ook dat er weinig veranderde in de verkoop van alcohol? In dit artikel wordt onderzocht hoe de Drankwet in Leiden lokaal werd uitgevoerd en welke gevolgen dit had voor de verkoop van alcohol. Uit het onderzoek gebaseerd op de patentregisters blijkt dat, in tegenstelling tot de kritiek op de wet, de Drankwet zowel korte- als langetermijneffecten had op het Leidse kroegenlandschap. De wet leidde tot een beperkte afname van het aantal drankgelegenheden en trof vooral de kleinste drankgelegenheden, vaak van vrouwen.