De stem van Leiden

Bron voor Leidse geschiedenis
Optocht Fagelstraat
Herman Kleibrink, Optocht in de Fagelstraat, bron: Erfgoedleidenenomstreken, KFO20040126

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van mensen en hoe zij aankijken tegen wat zij mee hebben gemaakt. Over hoe zij zijn opgegroeid, naar school zijn gegaan. Hoe zij (eventueel) hun partner hebben ontmoet en zelf hun kinderen hebben opgevoed, als zij die hebben. Ook gaat het over hun ervaringen met werk of werkeloosheid en over het leven in de buurt. Maar ook de omgang met familie, vrienden, collega’s en over hun vrijetijdsbesteding kan aan bod komen. Of hoe zij de veranderingen in de stad en de wereld hebben beleefd, en ga zo maar door. Die verhalen zijn belangrijk genoeg om te bewaren.

Daarom wil de Stem van Leiden zoveel mogelijk levensverhalen van Leidenaars verzamelen. Deze worden in interviews vastgelegd door vrijwilligers van de Stem van Leiden.

De Stem van Leiden is een commissie van de Historische Vereniging Oud Leiden en werkt samen met Erfgoed Leiden en Omstreken en de opleiding geschiedenis van de Universiteit Leiden.

HOE WERKT DE STEM VAN LEIDEN

Mensen die hun verhaal vertellen zijn ouder dan vijfenzeventig jaar. De interviews met hen worden opgenomen en helemaal uitgeschreven. Alleen uitweidingen die geen betrekking hebben op uw levensverhaal, worden daaruit weggelaten. De opgenomen en uitgewerkte interviews worden opgeslagen bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Van de interviews worden ook korte verhalen gemaakt, die eveneens, met eventuele foto's,  gepubliceerd worden op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Daar kunnen zij worden geraadpleegd door onderzoekers-wetenschappers én amateurs.

Onderzoekers kunnen dus de uitgeschreven interviews en de geluidsopnamen gebruiken voor onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het dagelijks leven in het verleden of over de levensloop van 'gewone' mensen.

 

MEER WETEN?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Maaike van Soest of Cees Meijer van de Stem van Leiden destemvanleiden@oudleiden.nl