Pilgrims & The Politics of Memory

Internationale conferentie

In 2020 is het precies 400 jaar geleden dat de zogeheten Pilgrims, na bijna twaalf jaar hun toevlucht te hebben gevonden in Leiden, via Plymouth in Engeland naar Amerika vertrokken met het schip de Mayflower. Deze gebeurtenis wordt op grootse wijze herdacht in de drie landen die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de Pilgrims—de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland—waarbij nadrukkelijk ook aandacht zal zijn voor de vierde ‘natie’ voor wie de overtocht van de Mayflower en de kolonisering van New England grote gevolgen had: de inheemse bevolking van het gebied in Noord-Amerika waar de Pilgrims en latere Engelse Puriteinen zich vestigden.
Aan de universiteit Leiden vond van 26 t/m 28 augustus de internationale conferentie

Four Nations Commemoration, 1620-2020:  The Pilgrims and the Politics of Memory

plaats, georganiseerd door Joke Kardux, Eduard van de Bilt en Ariadne Schmidt, i.s.m wetenschappers uit Lincoln en Plymouth (UK).


Meer dan vijftig internationale wetenschappers uit Europa, de Verenigde Staten én vertegenwoordigers van de Native Americans (Wampanoag) namen digitaal deel aan de conferentie en discussieerden over de komst van de Pilgrims in Amerika en de gevolgen voor de inheemse bewoners.

De keynote lecture, Leiden and the Pilgrim Way, door Prof.dr. Francis Bremer, en de Round Table A Critical Backstory to Colonization en de Round Table The Great Significance of Jeremy Bangs for Pilgrim Studies waren openbaar.

Zie ook Pilgrimcongres: hoog tijd voor inheems en veelzijdiger perspectief

Vanwege de coronacrisis vond de conferentie digitaal plaats. Via virtuele tours konden de deelnemers uit het buitenland toch genieten van rondleiding door Jori Zijlmans door tentoonstelling in de Lakenhal,

Lakenhal

langs het Jean Pesijnhof (gemaakt door Leiden400)

Pesijnhof

en van de video The Pilgrims to America (Museum De Lakenhal). 

Pilgrims video