Historisch Leiden in Kaart

Leiden kent een rijke geschiedenis, die goed gedocumenteerd is. Al vanaf de 16e eeuw is informatie over de bevolking op een nauwkeurige manier vastgelegd. Uniek is dat de stad ook over een soort kadastrale kaart beschikt uit 1600, het Straten- en Grachtenboek.

De werkgroep Historisch Leiden in Kaart wil deze informatie op een vernieuwende manier ontsluiten door de verschillende bronnen elkaar te koppelen. Daarbij worden personen aan percelen gekoppeld.