Oratie: mensen maken de stad

28 februari 2020

Vanwege de Stichting Leerstoel Magdalena Moons is Dr. Ariadne Schmidt tot bijzonder hoogleraar benoemd met als leeropdracht Geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden. Zij zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van haar oratie getiteld “Mensen maken de stad. Gender en diversiteit in de geschiedenis van de Leidse stadscultuur” op vrijdag 28 februari 2020, klokke 16:15 in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

 

Bekijk hier een impressie

oratie Schmidt