Publieksgeschiedenis: de Pieterskerk

Pieterskerk

Foto Hans van Ulden, collectie erfgoedleiden.nl

 

Geschiedenis is ‘de manier waarop een samenleving zich rekenschap geeft van haar verleden’ schreef Johan Huizinga. Geschiedenis is dan ook niet alleen het domein van historici en geschiedenisleraren. Geschiedenis speelt ook een grote rol in het publieke domein. In alle samenleving doen mensen een beroep op het verleden om hun identiteit vorm te geven. In het politieke debat worden historische voorbeelden en ontwikkelingen aangehaald; tijdens herdenkingen worden er ‘lessen geleerd’ uit het verleden; historische films, musea, romans, reenactments en games nodigen uit tot ‘tijdreizen’; citymarketeers nodigen toeristen uit om het verleden te ‘beleven’.

Maar dat gaat niet vanzelf; niet alle aspecten van het verleden komen in het publieke domein terecht; sommige stukken verleden worden vergeten, terwijl anderen juist opeens in de aandacht komen te staan. Publieksgeschiedenis is het resultaat van een krachtenspel tussen vertellers en publiek, overheden en belangengroepen, erfgoedspecialisten en marketeers. In dit vak maak je niet alleen kennis met de theorie, maar vooral ook met de praktijk van het fenomeen publieksgeschiedenis. Na de eerste weken, waarin we kijken waarom en op welke manieren geschiedenis in het publieke domein zichtbaar is, gaan studenten aan de slag met een concrete case uit de Leidse stadsgeschiedenis. Zij werken aan een plan voor een publiekshistorische activiteit of publiekshistorisch product rondom 900 jaar Pieterskerk!.