‘Unwed mothers, urban institutions and female agency in early modern Dutch, German and Italian towns’,

The History of the Family (2020)
Sanne Muurling, Jeannette Kamp en Ariadne Schmidt

Ongehuwd moederschap leidde in de vroegmoderne tijd gemakkelijk tot sociale marginalisering. Toch stonden ongehuwde vrouwen die zwanger werden zeker niet machteloos. Dit artikel vergelijkt de mogelijkheden voor ongehuwde moeders in steden in Nederland, Duitsland en Italie in relatie tot de institutionele context in de verschillende steden. Het onderzoek is mede gebaseerd op Leids onderzoek.